Lily Garden สระบัวสีฟ้ากับดอกไม้เมืองหนาว

2020-12-25 | โดย Admin | เข้าชม : 169

Lily Garden สระบัวสีฟ้ากับดอกไม้เมืองหนาว
Lily Garden สระบัวสีฟ้ากับดอกไม้เมืองหนาว

คาเฟ่กลางสวนดอกไม้เมืองหนาวแบบไม่ต้องไปไกล แค่ลำพญา นครปฐม ใกล้กรุงแค่นี้เอง ไปนั่งทานขนมรับลมเย็น ๆ กัน ท่ามกลางสวนดอกไม้นานาพันธุ์ มีสระบัวน้ำสีฟ้าสวยๆ อยู่เบื้องหน้า นอกจากวิวสวยๆแล้ว ที่คาเฟ่ยังมีอาหารและเบเกอรี ฝีมือเชฟ หลากหลายเมนูคอยต้อนรับ นั่งทานในเรือนสีขาวสบายตารับรองว่าได้ความสบายใจกลับบ้านไปเต็มกระเป๋า

Lily Garden

Lily Garden สระบัวสีฟ้ากับดอกไม้เมืองหนาว

Lily Garden สระบัวสีฟ้ากับดอกไม้เมืองหนาว

ข้อมูลเพิ่มเติม Lily Garden

พิกัด : 38 หมู่ 7 ต.ลำพญา อำเภอบางเลน นครปฐม กรุงเทพฯ
เปิดบริการ :061 239 9009
เปิดบริการ : 10.00 - 20.00 น. ปิดวันพุธ
Facebook : Lily Garden

บรรยากาศร้าน Lily Garden

Lily Garden สระบัวสีฟ้ากับดอกไม้เมืองหนาว

Lily Garden สระบัวสีฟ้ากับดอกไม้เมืองหนาว

Lily Garden สระบัวสีฟ้ากับดอกไม้เมืองหนาว

Lily Garden สระบัวสีฟ้ากับดอกไม้เมืองหนาว

Lily Garden สระบัวสีฟ้ากับดอกไม้เมืองหนาว

Lily Garden สระบัวสีฟ้ากับดอกไม้เมืองหนาว

Lily Garden สระบัวสีฟ้ากับดอกไม้เมืองหนาว

Lily Garden สระบัวสีฟ้ากับดอกไม้เมืองหนาว
 

Lily Garden สระบัวสีฟ้ากับดอกไม้เมืองหนาว

Lily Garden สระบัวสีฟ้ากับดอกไม้เมืองหนาว

Lily Garden สระบัวสีฟ้ากับดอกไม้เมืองหนาว

Lily Garden สระบัวสีฟ้ากับดอกไม้เมืองหนาว

Lily Garden สระบัวสีฟ้ากับดอกไม้เมืองหนาว

Lily Garden สระบัวสีฟ้ากับดอกไม้เมืองหนาว

Lily Garden สระบัวสีฟ้ากับดอกไม้เมืองหนาว

Lily Garden สระบัวสีฟ้ากับดอกไม้เมืองหนาว

Lily Garden สระบัวสีฟ้ากับดอกไม้เมืองหนาว

Lily Garden สระบัวสีฟ้ากับดอกไม้เมืองหนาว

Lily Garden สระบัวสีฟ้ากับดอกไม้เมืองหนาว

Lily Garden สระบัวสีฟ้ากับดอกไม้เมืองหนาว

Lily Garden สระบัวสีฟ้ากับดอกไม้เมืองหนาว

Lily Garden สระบัวสีฟ้ากับดอกไม้เมืองหนาว

Lily Garden สระบัวสีฟ้ากับดอกไม้เมืองหนาว

Lily Garden สระบัวสีฟ้ากับดอกไม้เมืองหนาว

Lily Garden สระบัวสีฟ้ากับดอกไม้เมืองหนาว

Lily Garden สระบัวสีฟ้ากับดอกไม้เมืองหนาว

Lily Garden สระบัวสีฟ้ากับดอกไม้เมืองหนาว

Lily Garden สระบัวสีฟ้ากับดอกไม้เมืองหนาว

Lily Garden สระบัวสีฟ้ากับดอกไม้เมืองหนาว

Lily Garden สระบัวสีฟ้ากับดอกไม้เมืองหนาว

Lily Garden สระบัวสีฟ้ากับดอกไม้เมืองหนาว

Lily Garden สระบัวสีฟ้ากับดอกไม้เมืองหนาว

Lily Garden สระบัวสีฟ้ากับดอกไม้เมืองหนาว

Lily Garden สระบัวสีฟ้ากับดอกไม้เมืองหนาว