ชี้เป้าที่เที่ยวไทยสไตล์ชนบท - รวม 25 รายชื่อหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท ที่เข้าประกวดโครงการของ ททท.

2020-07-22 | โดย Wandeelife | เข้าชม : 766

ชี้เป้าที่เที่ยวไทยสไตล์ชนบท - รวม 25 รายชื่อหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท ที่เข้าประกวดโครงการของ ททท.
ชี้เป้าที่เที่ยวไทยสไตล์ชนบท - รวม 25 รายชื่อหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท ที่เข้าประกวดโครงการของ ททท.

เอาใจคนชอบท่องเที่ยวธรรมชาติ สรรหาที่พักสไตล์ชนบท สูดรับอากาศดีๆ สดชื่น นอนโฮมสเตย์ ทำกิจกรรมต่างๆ อย่างเนิบช้า นี่คือรายชื่อหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท ที่เข้าร่วมประกวดโครงการ เฟ้นหาสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท และสุดยอดหมู่บ้าน OTOP ของ ททท. ที่แม้ว่า ณ วันที่เขียนบทความนี้จะยังไม่ประกาศผล แต่เราไม่จำเป็นต้องรอผลการประกวดใดๆ หากมีเวลาเราจัดการวางแผนเที่ยวก่อนได้เลย ไปก่อน เที่ยวก่อน มีรูปปังๆ รวมถึงพักผ่อนใจ จะเป็นหมู่บ้านไหนก็สุดยอดทั้งนั้น

หมู่บ้านไหนจะได้เป็น สุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท 2020

ททท. (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) ร่วมกับหน่วยงาน และพันธมิตรในด้านต่างๆ จัดโครงการประกวด สุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท และสุดยอดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้การท่องเที่ยวชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างงานพึ่งพาตนเองได้ ภายใต้นโยบายของรัฐที่มุ่งหวังพัฒนาเศรษฐกิจ ฐานรากอย่างยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ของชาติ ในยามที่ประเทศจำเป็นต้องพึ่งพาความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจภายในจากการที่โลกต้องเผชิญกับวิกฤตโควิด 19

ชี้เป้าที่เที่ยวไทยสไตล์ชนบท - รวม 25 รายชื่อหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท ที่เข้าประกวดโครงการของ ททท.

รายชื่อชุมชนที่ได้รับการเสนอชื่อสูงสุด การประกวดสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท ของแต่ละ ประเภทสาขา มีดังนี้

1. สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Best Creative Experience)

 1. วิสาหกิจกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์ (บ้านหน้าทับ) จังหวัดนครศรีธรรมราช
 2. ชุมชนไตลื้อเมืองลวงเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
 3. วิสาหกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลถ้ำรงค์ จังหวัดเพชรบุรี
 4. กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหาดส้มแป้น จังหวัดระนอง
 5. ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี

2. สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Best Agro tourism)

 1. วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษ์เขาบายศรี จังหวัดจันทบุรี
 2. ชุมชนท่องเที่ยงบ้านหนองส่าน จังหวัดสกลนคร
 3. กลุ่มวิสาหกิจวนเกษตรดงเย็น จังหวัดสุพรรณบุรี
 4. ชุมชนท่องเที่ยวบ้านห้วยห้อม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 5. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

3. สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวโฮมสเตย์ (Best Homestay)

 1. โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง จังหวัดเชียงราย
 2. หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านแม่กำปอง จังหวัดเชียงใหม่
 3. บ่อหินฟาร์มสเตย์ วิสาหกิจชุมชน เลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด จังหวัดตรัง
 4. ชุมชนบ้านนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัย
 5. ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี

4. สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Best Responsible Tourism)

 1. วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทุ่งหยีเพ็ง จังหวัดกระบี่
 2. ชุมชนตลาดโรงพักเก่าสรรพยา จังหวัดชัยนาท
 3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนล่องแก่งบ้านเขาหลัก จังหวัดตรัง
 4. การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก จังหวัดสตูล
 5. วิสาหกิจชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านน้ำราด จังหวัดสุราษฎร์ธานี

5. สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวสำหรับจัดกิจกรรมเอาท์ติ้งกลุ่มตลาดองค์กร (Best for Company Outing)

 1. ชุมชนบ้านถ้ำเสือโฮมสเตย์ จังหวัดเพชรบุรี
 2. ชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ จังหวัดสมุทรสงคราม
 3. ชุมชนตะเคียนเตี้ย จังหวัดชลบุรี
 4. วิสาหกิจกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์ (บ้านหน้าทับ) จังหวัดนครศรีธรรมราช
 5. วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวประแสโฮมสเตย์ จังหวัดระยอง

ชี้เป้าที่เที่ยวไทยสไตล์ชนบท - รวม 25 รายชื่อหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท ที่เข้าประกวดโครงการของ ททท.

รายละเอียดการประกวด

การจัดประกวดสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวในครั้งนี้ มีทั้งหมด 2 ประเภทรางวัล ได้แก่

1. ประเภทสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท มี 5 สาขารางวัล

 1. สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Best Creative Experience)
 2. สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Best Agro tourism)
 3. สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวโฮมสเตย์ (Best Homestay)
 4. สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Best Responsible Tourism)
 5. สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวสำหรับจัดกิจกรรมเอาท์ติ้งกลุ่มตลาดองค์กร (Best for Company Outing)

2. ประเภทสุดยอดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว มี 5 สาขารางวัล

 1. หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ ของตกแต่ง
 2. หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพร
 3. หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
 4. หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้า และเครื่องแต่งกาย
 5. หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มผลิตภัณฑ์หลากหลาย

ข้อมูลเพิ่มเติม ททท.

ชี้เป้าที่เที่ยวไทยสไตล์ชนบท - รวม 25 รายชื่อหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท ที่เข้าประกวดโครงการของ ททท.

ชี้เป้าที่เที่ยวไทยสไตล์ชนบท - รวม 25 รายชื่อหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท ที่เข้าประกวดโครงการของ ททท.

ชี้เป้าที่เที่ยวไทยสไตล์ชนบท - รวม 25 รายชื่อหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท ที่เข้าประกวดโครงการของ ททท.

ชี้เป้าที่เที่ยวไทยสไตล์ชนบท - รวม 25 รายชื่อหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท ที่เข้าประกวดโครงการของ ททท.

อ่านเนื้อหาท่องเที่ยว