Festivalgoer เทศกาลออกแบบเพื่อความยั่งยืน (CRSDW 2021) อบอุ่น น่ารัก ที่เมืองเชียงราย

2021-11-10 | โดย SandSky | เข้าชม : 64

Festivalgoer เทศกาลออกแบบเพื่อความยั่งยืน (CRSDW 2021) อบอุ่น น่ารัก ที่เมืองเชียงราย
Festivalgoer เทศกาลออกแบบเพื่อความยั่งยืน (CRSDW 2021) อบอุ่น น่ารัก ที่เมืองเชียงราย

Festivalgoer รวมตัวกัน เทศกาลออกแบบเพื่อความยั่งยืน (CRSDW 2021) อบอุ่น น่ารัก ที่เมืองเชียงราย ทุกคนเป็นนักออกแบบได้ด้วยตนเอง  22-28 พฤศจิกายน 2564 

เทศกาลที่มีความอบอุ่น น่ารัก ที่เมืองเชียงราย เมืองออกแบบที่ทุกคนเป็นนักออกแบบได้ด้วยตนเอง 

Festivalgoer เทศกาลออกแบบเพื่อความยั่งยืน (CRSDW 2021) อบอุ่น น่ารัก ที่เมืองเชียงราย

เป็นช่วงเวลาที่เหล่าพลเมืองของงาน เทศกาล (Festivalgoer) ได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการออกแบบเพื่อความยั่งยืนของเมืองเชียงราย ที่เป็นเมืองมีความสมดุลระหว่างวัฒนธรรมกับธรรมชาติ ออกแบบแบบผสมกลมกลืนกันอย่างมีศิลปะ ณ ใจกลางเมือง และกระจายตัวไปยังชุมชนนักออกแบบทั่วพื้นที่เชียงราย 

เทศกาลออกแบบเพื่อความยั่งยืน เชียงราย  (CRSDW 2021) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน นักออกแบบ นักสร้างสรรค์ ตลอดจนผู้ประกอบการในกลุ่ม อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่เน้นวิถีความยั่งยืน ให้มีพื้นที่ในการนําเสนองาน จําหน่ายสินค้า และทดลองตลาดผ่านการ จัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ อีกทั้งยังต้องการสร้างเวทีในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และขยายผลในระดับชาติเชื่อมโยง ระดับนานาชาติ ระหว่างเครือข่ายด้านการออกแบบเพื่อความยั่งยืน ให้มีศักยภาพในการปรับตัวและสร้างโอกาส เติบโตอย่างมีคุณภาพ 

กิจกรรมเหล่านี้จะเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อแสดงศักยภาพ และส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการเป็นเมืองสร้างสรรค์ ด้านการออกแบบการบริการ และผลักดันให้จังหวัดเชียงราย เข้าสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (UNESCO Creative Gties Network หรือ UCCN) และยังช่วยกระตุ้น เศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของจังหวัด เชียงรายในการเป็นเมืองแห่งการค้า การลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยว 

Festivalgoer เทศกาลออกแบบเพื่อความยั่งยืน (CRSDW 2021) อบอุ่น น่ารัก ที่เมืองเชียงราย


พบกับกิจกรรม

  • Exhibition & Showcase นิทรรศการที่แสดงถึงความก้าวหน้าของการออกแบบที่สมดุลระหว่างธรรมชาติกับวัฒนธรรม Festivalgoer จะได้เป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบเพื่อความยั่งยืนในเชียงรายวิถี ที่เชื่อมโยงกับนักออกแบบนานาชาติ
  • กิจกรรม Café Hopping นำเสนอเพื่อFestivalgoerจะได้ตามล่าเรื่องราวมหัศจรรย์ของ 7 คน ที่มีเรื่องราวเชื่อมโยงกับ 7 คาเฟ่ 7 คนมหัศจรรย์ของชา&กาแฟจังหวัดเชียงราย
  • กิจกรรม Talk & Seminar เสวนา Festivalgoer จะได้แลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์กับนักคิด นักออกแบบ และ นักสร้างสรรค์จากทั่วโลก
  • Workshop เวิร์กช็อปสำหรับ Learning & Sharing ถ่ายทอดความรู้ กระบวนการคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ที่จัดขึ้นอย่างหลากหลายรูปแบบตามที่สนใจสร้างแรงบันดาลใจให้กับ Festivalgoer
  • Design Market พื้นที่แห่งความตื่นตาตื่นใจของบรรดา Festivalgoer พบกับสถานที่รวบรวมร้านค้าไลฟ์สไตล์ของกลุ่มธุรกิจ นักออกแบบ นักสร้างสรรค์ ศิลปิน ตลอดจนช่างฝีมือ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตและนักออกแบบได้ทดลองตลาด 
  • Music & Performance  เพื่อให้ Festivalgoer  ได้ดื่มด่ำกับ ดนตรี การแสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์ด้วยบทเพลงหลากหลาย โดยเน้นการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมอย่างใกล้ชิด

Festivalgoer เทศกาลออกแบบเพื่อความยั่งยืน (CRSDW 2021) อบอุ่น น่ารัก ที่เมืองเชียงราย

Festivalgoer เทศกาลออกแบบเพื่อความยั่งยืน (CRSDW 2021) อบอุ่น น่ารัก ที่เมืองเชียงราย

Festivalgoer ติดตามข่าวสารและการลงทะเบียนเพื่อร่วมกิจกรรม ได้ที่ https://www.facebook.com/chiangraidesignweek และ https://www.creativecitychiangrai.com/crsdw2021