ชวนชมนิทรรศการศิลปะทรงคุณค่าเพื่อการประมูล“รามาฯ รักษาศิลป์ : ส่งต่อความสุข สานต่อการ “ให้” ผ่านงานศิลปะ”

2023-07-31 | โดย SandSky | เข้าชม : 50

ชวนชมนิทรรศการศิลปะทรงคุณค่าเพื่อการประมูล“รามาฯ รักษาศิลป์ : ส่งต่อความสุข สานต่อการ “ให้” ผ่านงานศิลปะ”
ชวนชมนิทรรศการศิลปะทรงคุณค่าเพื่อการประมูล“รามาฯ รักษาศิลป์ : ส่งต่อความสุข สานต่อการ “ให้” ผ่านงานศิลปะ”

มูลนิธิรามาธิบดีฯ ชวนชมนิทรรศการศิลปะทรงคุณค่าเพื่อการประมูล “รามาฯ รักษาศิลป์ : ส่งต่อความสุข สานต่อการ “ให้” ผ่านงานศิลปะ” ณ ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ถึง 5 ส.ค.นี้ 

“รามาฯ รักษาศิลป์ : ส่งต่อความสุข สานต่อการ “ให้” ผ่านงานศิลปะ”

ชวนชมนิทรรศการศิลปะทรงคุณค่าเพื่อการประมูล“รามาฯ รักษาศิลป์ : ส่งต่อความสุข สานต่อการ “ให้” ผ่านงานศิลปะ”

  
เปิดให้ชมแล้ว ! สำหรับนิทรรศการจัดแสดงผลงานศิลปะเพื่อการประมูล ในโครงการ “รามาฯ รักษาศิลป์ : ส่งต่อความสุข สานต่อการ “ให้” ผ่านงานศิลปะ” จัดโดย มูลนิธิรามาธิบดีฯ ที่ได้รวบรวมผลงานอันเลื่องชื่อของศิลปินชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทย อาทิ พิชัย นิรันต์ พรชัย ใจมา เฉลิม นาคีรักษ์ ปรีชา เถาทอง และอินสนธิ์ วงศ์สาม ทั้งในรูปแบบผลงานภาพวาดและประติมากรรมรวม 67 ชิ้น จากคอลเลกชันส่วนตัวของ ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ เจ้าของผลงานผู้มีจิตศรัทธา โดยนำมาจัดแสดงสู่สายตาผู้มีจิตศรัทธาและสาธารณชนเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ก่อนจะนำออกประมูล ในวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566 เพื่อนำรายได้สมทบทุนสร้าง โครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดี และมีประสิทธิภาพให้กับคนไทย

ชวนชมนิทรรศการศิลปะทรงคุณค่าเพื่อการประมูล“รามาฯ รักษาศิลป์ : ส่งต่อความสุข สานต่อการ “ให้” ผ่านงานศิลปะ”


ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ อดีตประธานกรรมการบริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) เจ้าของผลงานศิลปะผู้มีจิตศรัทธา เผยว่า “ด้วยผมเป็นผู้หนึ่งที่ชื่นชอบผลงานศิลปะและสะสมผลงานศิลปะมาตลอดกว่า 20 ปี เมื่อได้ทราบว่าโรงพยาบาลรามาธิบดีมีแผนงานที่จะก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลแห่งใหม่ ที่มีความสำคัญและมีประโยชน์อย่างมหาศาล ต่อทั้งผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย บุคคลทั่วไป รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์สาขาต่าง ๆ ภายใต้ชื่อโครงการว่า “โครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี” จึงมีความตั้งใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะบริจาคผลงานศิลปะที่ได้สะสมไว้เป็นสมบัติส่วนตัว จำนวน 67 ชิ้น ให้คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และมูลนิธิรามาธิบดีฯ โดยไม่คิดมูลค่าแต่อย่างใด รวมทั้งขอขอบพระคุณท่านผู้ใจบุญทุกท่านที่ร่วมประมูลผลงานศิลปะการกุศลในครั้งนี้ ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสมทบทุน  โครงการดังกล่าว ซึ่งจะเป็นการเติมเต็ม ให้โครงการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี” 


พรชัย ใจมา ศิลปินศิลปาธร สาขาทัศนศิลป์ ปี 2548 หนึ่งในศิลปินเจ้าของผลงาน กล่าวถึงผลงานภาพวาดทั้ง 4 ภาพ ที่ได้รับเลือกมานำออกประมูลในครั้งนี้ ว่า “ผมเกิดและเติบโตที่เชียงใหม่ ด้วยความรักในบ้านเกิดและความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา จึงสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตแบบล้านนา โดยนำเสนอวัฒนธรรมบ้านเกิด ผ่านบรรยากาศความสุขแบบวิถีชนบท ในผลงาน กาด (2548) ‘กาด’ ในที่นี้เป็นภาษาเหนือ หมายความถึง “ตลาด” ในภาพวาดแสดงสถาปัตยกรรมแบบท้องถิ่นภาคเหนืออยู่ร่วมกับภาพบุคคล แสดงบรรยากาศของตลาดที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คน ร่ม และอาคารทรงจั่ว นำเสนอวิถีชนบทล้านนาผ่านเทคนิคสีฝุ่นที่ชวนให้รู้สึกถึงความสุขผ่านบรรยากาศการอยู่ร่วมกันในชนบท 

ชวนชมนิทรรศการศิลปะทรงคุณค่าเพื่อการประมูล“รามาฯ รักษาศิลป์ : ส่งต่อความสุข สานต่อการ “ให้” ผ่านงานศิลปะ”

“ส่วนผลงาน อาณาจักรล้านนา (2553) แสดงภาพความอุดมสมบูรณ์ของอาณาจักรทางเหนือในประเทศไทย บอกเล่าวิถีชีวิตชุมชนชาวล้านนาที่ผูกพันกับพุทธศาสนาและธรรมชาติ รวมทั้งถ่ายทอดการดำรงชีวิตที่สัมพันธ์กับสายน้ำและป่า สำหรับผลงานชิ้นนี้ใช้เทคนิคแบบจิตรกรรมไทยประเพณีอย่างประณีตบรรจง ทั้งหลักทัศนียภาพ  สี และรูปทรง เพื่อนำเสนอวิถีชีวิตอันเรียบง่ายสงบสุขชองชาวไทยล้านนา

“นอกจากนี้ยังมีผลงานภาพวาดที่สะท้อนเจตนารมณ์ในการอุทิศตนให้พุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง อย่างภาพ สุเมธดาบส (2550) ทั้ง 2 ภาพ โดยภาพแรกเป็นภาพวาดของนักบวชนามว่าสุเมธดาบส (อดีตชาติของพระพุทธเจ้า) กำลังนั่งอยู่ในท่าขัดสมาธิ มีน้ำเต้าและหนังเสือที่สื่อถึงสถานะนักบวชประกอบร่วมอยู่ ผลงานชิ้นนี้เผยให้เห็นการรับเอาอิทธิพลจากรูปแบบจิตรกรรมไทยประเพณีในแง่ของการใช้เทคนิคสีฝุ่น และการนำเสนอแบบสองมิติ บริเวณโดยรอบวาดภาพดอกไม้ในลักษณะร่วงปลิวลงมา สะท้อนบรรยากาศของความสุขซึ่งเกิดจากการอยู่ท่ามกลางสมาธิ  

ชวนชมนิทรรศการศิลปะทรงคุณค่าเพื่อการประมูล“รามาฯ รักษาศิลป์ : ส่งต่อความสุข สานต่อการ “ให้” ผ่านงานศิลปะ”


“ส่วนภาพที่ 2 เล่าเรื่องราวชาดกตอนหนึ่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อครั้งเกิดเป็นฤๅษีนามว่า สุเมธดาบส นำเสนอมุมมองจากด้านบน แสดงฉากสุเมธดาบสได้รับคำทำนายจากพระทีปังกรพุทธเจ้าว่าในกาลอนาคตเขาจะได้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าโคตมะ โดยผลงานชิ้นนี้ใช้เทคนิคสีฝุ่น จัดวางองค์ประกอบแบบจิตรกรรมไทยประเพณี ที่ไม่หลงลืมความเป็นท้องถิ่นโดยแทรกผ่านเครื่องแต่งกายแบบล้านนา”  

ชวนชมนิทรรศการศิลปะทรงคุณค่าเพื่อการประมูล“รามาฯ รักษาศิลป์ : ส่งต่อความสุข สานต่อการ “ให้” ผ่านงานศิลปะ”

ชวนชมนิทรรศการศิลปะทรงคุณค่าเพื่อการประมูล“รามาฯ รักษาศิลป์ : ส่งต่อความสุข สานต่อการ “ให้” ผ่านงานศิลปะ”

ชวนชมนิทรรศการศิลปะทรงคุณค่าเพื่อการประมูล“รามาฯ รักษาศิลป์ : ส่งต่อความสุข สานต่อการ “ให้” ผ่านงานศิลปะ”

ทั้งนี้ ผู้มีจิตกุศลสามารถร่วมประมูลผลงานศิลปะทรงคุณค่าทั้ง 67 ชิ้น ในวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 – 17.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 11.00 น.) ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยสามารถกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลงาน "รามาฯ รักษาศิลป์" ตามลิงค์  https://bit.ly/RAMARegisForm ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และชมภาพผลงาน ทั้ง 67 ชิ้นได้ที่ 
E-Book Catalog  https://bit.ly/RAMAcharityart จากการประมูลครั้งนี้ ใบเสร็จสามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ได้รับความสุขใจคูณ 2 ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วยในคราวเดียวกัน
“คำว่าให้…ไม่สิ้นสุด”

ชวนชมนิทรรศการศิลปะทรงคุณค่าเพื่อการประมูล“รามาฯ รักษาศิลป์ : ส่งต่อความสุข สานต่อการ “ให้” ผ่านงานศิลปะ”

ชวนชมนิทรรศการศิลปะทรงคุณค่าเพื่อการประมูล“รามาฯ รักษาศิลป์ : ส่งต่อความสุข สานต่อการ “ให้” ผ่านงานศิลปะ”

ชวนชมนิทรรศการศิลปะทรงคุณค่าเพื่อการประมูล“รามาฯ รักษาศิลป์ : ส่งต่อความสุข สานต่อการ “ให้” ผ่านงานศิลปะ”

ชวนชมนิทรรศการศิลปะทรงคุณค่าเพื่อการประมูล“รามาฯ รักษาศิลป์ : ส่งต่อความสุข สานต่อการ “ให้” ผ่านงานศิลปะ”

ชวนชมนิทรรศการศิลปะทรงคุณค่าเพื่อการประมูล“รามาฯ รักษาศิลป์ : ส่งต่อความสุข สานต่อการ “ให้” ผ่านงานศิลปะ”

ชวนชมนิทรรศการศิลปะทรงคุณค่าเพื่อการประมูล“รามาฯ รักษาศิลป์ : ส่งต่อความสุข สานต่อการ “ให้” ผ่านงานศิลปะ”

ชวนชมนิทรรศการศิลปะทรงคุณค่าเพื่อการประมูล“รามาฯ รักษาศิลป์ : ส่งต่อความสุข สานต่อการ “ให้” ผ่านงานศิลปะ”

ชวนชมนิทรรศการศิลปะทรงคุณค่าเพื่อการประมูล“รามาฯ รักษาศิลป์ : ส่งต่อความสุข สานต่อการ “ให้” ผ่านงานศิลปะ”

ชวนชมนิทรรศการศิลปะทรงคุณค่าเพื่อการประมูล“รามาฯ รักษาศิลป์ : ส่งต่อความสุข สานต่อการ “ให้” ผ่านงานศิลปะ”


# # # # #