ศูนย์การค้าในเครืออัลไล (ALLY) โดดร่วมโครงการ Care the Whale ขยะล่องหน ลดก๊าซเรือนกระจก สร้างสังคมยั่งยืน

2024-06-27 | โดย SandSky | เข้าชม : 11

ศูนย์การค้าในเครืออัลไล (ALLY) โดดร่วมโครงการ Care the Whale ขยะล่องหน ลดก๊าซเรือนกระจก สร้างสังคมยั่งยืน
ศูนย์การค้าในเครืออัลไล (ALLY) โดดร่วมโครงการ Care the Whale ขยะล่องหน ลดก๊าซเรือนกระจก สร้างสังคมยั่งยืน

บริษัท อัลไล รีท แมนเนจเมนท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์การค้าในเครือทั้ง 3 แห่ง หนุนแนวทางจัดการปัญหาขยะอย่างเป็นรูปธรรม คือ อีกหนึ่งองค์กรต้นแบบ หลังเข้าร่วมโครงการ Care the Whale ขยะล่องหน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ที่ร่วมกับองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง สร้างต้นแบบให้กับองค์กรอื่นๆ ในการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ

ศูนย์การค้าในเครืออัลไล (ALLY) ร่วมโครงการ Care the Whale ขยะล่องหน 

ศูนย์การค้าในเครืออัลไล (ALLY) โดดร่วมโครงการ Care the Whale ขยะล่องหน ลดก๊าซเรือนกระจก สร้างสังคมยั่งยืน

โครงการ Care the Whale ขยะล่องหน มีเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจก ด้วยการบริหารจัดการขยะ โดยนำแนวคิด “ขยะล่องหน” มาใช้เพื่อกำจัดคำว่า “ขยะ” ให้หายไป โดยร่วมกันหาทางใช้ทรัพยากรให้ถึงที่สุด โดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy มาใช้ เพื่อดูแลและจัดการขยะอย่างถูกต้อง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา ขยะที่นำไปสู่ภาวะโลกร้อน โดยเครือข่ายพันธมิตร มีเป้าหมายร่วมกันในเรื่อง Zero-waste to landfill

ศูนย์การค้าในเครืออัลไล (ALLY) โดดร่วมโครงการ Care the Whale ขยะล่องหน ลดก๊าซเรือนกระจก สร้างสังคมยั่งยืน

คุณกวินทร์ เอี่ยมสกุลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อัลไล รีท แมนเนจเมนท์ จำกัด กล่าวว่า “โครงการ Care the Whale ขยะล่องหน เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีของความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งอัลไล รีท (ALLY REIT) ก็พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการนี้ โดยมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน พร้อมคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ซึ่งการเข้าร่วมโครงการ Care the Whale เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของบริษัทฯ ที่จะช่วยลดก๊าซเรือนกระจก สร้างสังคมยั่งยืน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับองค์กรอื่นๆ ในการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ โดยปี 2567 ได้นำร่องโครงการนี้ ในศูนย์การค้าในเครือ 3 แห่ง ได้แก่ 1. โครงการศูนย์การค้า คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC) 2. โครงการศูนย์การค้า เดอะคริสตัล เอกมัย-รามอินทรา 3. โครงการศูนย์การค้า เดอะคริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์  นอกจากนี้ ยังเป็นพันธมิตรกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ด้วย โดยข้อมูลการแยกขยะของ อัลไล รีท (ALLY REIT) จะเป็นข้อมูลในการรายงานกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme) อีกด้วย”

ศูนย์การค้าในเครืออัลไล (ALLY) โดดร่วมโครงการ Care the Whale ขยะล่องหน ลดก๊าซเรือนกระจก สร้างสังคมยั่งยืน

ทั้งนี้ อัลไล รีท (ALLY REIT) และพันธมิตร RECYCOEX โดยคุณสมภพ มาจิสวาลา ผู้ก่อตั้ง RECYCOEX ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่ได้รับการยอมรับและขึ้นทะเบียนกับ โครงการ Care the Whale ขยะล่องหน ได้มาให้ความรู้การแยกขยะอย่างถูกวิธี ก่อนนำไปกำจัดหรือใช้ประโยชน์ต่อไปได้ ให้กับผู้จัดการศูนย์และทีมแม่บ้าน โครงการเดอะ คริสตัล เอกมัย-รามอินทรา ด้วย Know-How ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะ เพื่อมาร่วมเป็นเครือข่ายทำงานร่วมกันกับสมาชิกในโครงการ ซึ่งการดำเนินโครงการที่เป็นรูปธรรมขับเคลื่อนด้วยกลยุทธ์ 3M คือ

1. Module สถานประกอบการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินการ “ลด เก็บ แยก จัดการ” ขยะหรือของเสียแต่ละประเภท จัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบระบบงานด้านสิ่งแวดล้อม การรายงาน และวิเคราะห์การประเมินผล 

2. Monitor ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนเครื่องมือบริหารจัดการข้อมูลในการคัดแยกขยะและเครื่องมือคำนวณการวัดผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ให้กับสถานประกอบการ เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และประมวลผล เพื่อการปรับแผนงานในวงจรที่เกี่ยวข้อง

3. Multiply สถานประกอบการและตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกันเผยแพร่การดำเนินงานการลดก๊าซเรือนกระจก พร้อมทั้งรณรงค์ ร่วมเผยแพร่องค์ความรู้การจัดการขยะ เพื่อร่วมกันขยายผลลัพธ์ในวงกว้าง สามารถวัดผลค่าการลดก๊าซเรือนกระจกได้ทันทีตอบโจทย์ความยั่งยืนของทุกองค์กร

โดยผลการดำเนินงานโครงการ Care the Whale ขยะล่องหนตั้งแต่ปี 2019 - ปัจจุบัน มีสมาชิกหรือลูกบ้านในเครือข่าย 98 องค์กร ปริมาณขยะที่บริหารจัดการรวม 27,388,190.36 กิโลกรัม สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 90,808,512.41 Kg CO 2 eq เทียบเท่าการดูดซับ CO 2 /ปี ของต้นไม้ 10,089,834.71 ต้น

ศูนย์การค้าในเครืออัลไล (ALLY) โดดร่วมโครงการ Care the Whale ขยะล่องหน ลดก๊าซเรือนกระจก สร้างสังคมยั่งยืน

คุณกวินทร์ กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมาศูนย์การค้าในเครือ อัลไล รีท (ALLY REIT) ได้ตระหนักถึงหน้าที่ในการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี มีการรองรับและมีการดำเนินการจัดการขยะมาโดยตลอด ก่อนหน้านี้ได้เคยจัดกิจกรรมเก็บขยะในพื้นที่โดยรอบและนำมาคัดแยกประเภทขยะมาแล้ว ต่อมาได้เข้าร่วมโครงการ Care the Whale ซึ่งเป็นโครงการร่วมภาคสังคม ภาคธุรกิจ ภาครัฐ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่จะแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในย่านรัชดาภิเษกและขยายผลมายังย่านอื่นๆ เพื่อลดภาวะโลกร้อนและสร้างคุณภาพชีวิตที่สมดุล มีแนวคิดและแนวปฏิบัติตรงกันกับภารกิจที่ศูนย์การค้าฯ ดำเนินการอยู่ นั่นคือความตระหนักและมองเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ในการเพิ่มขยะรีไซเคิล ลดขยะทั่วไป และนำขยะย่อยสลายไปใช้ประโยชน์ต่อ (Zero Waste) เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน และกระตุ้นการสร้างจิตสำนึกของคนในสังคมต่อเรื่องนี้ ต้องมีการร่วมมือกันจากหลายภาคส่วน จะทำให้สิ่งที่ดำเนินการอยู่นั้น เห็นผลเป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจน และรวดเร็วกว่าการลงมือทำแต่เพียงลำพัง

ศูนย์การค้าในเครืออัลไล (ALLY) โดดร่วมโครงการ Care the Whale ขยะล่องหน ลดก๊าซเรือนกระจก สร้างสังคมยั่งยืน

“ขยะคือประเด็นทางสิ่งแวดล้อมที่หลายองค์กรทั่วโลกให้ความสนใจ และมีเป้าหมายร่วมกันในการลดผลกระทบจากปัญหาขยะ การจัดการขยะจึงเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน การคัดแยกขยะนอกจากจะทำให้ปริมาณขยะที่ต้องกำจัดทิ้งลดลงแล้ว ยังเป็นอีกวิธีการหนึ่งในการช่วยลดปัญหาโลกร้อนด้วย ศูนย์การค้าฯ จึงเริ่มจากการให้ความรู้ร้านค้าผู้เช่า ผู้มาใช้บริการ ตลอดจนประชาชนที่พำนักอาศัยหรือทำงานในพื้นที่โดยรอบ ให้รู้จักการทิ้งขยะอย่างถูกวิธี ด้วยการคัดแยกขยะประเภทต่างๆ เพราะนอกจากจะสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับศูนย์การค้าฯ ได้แล้วนั้น ในอนาคตยังมองไปถึงการขยายผลไปสู่เป้าหมาย Zero Waste to landfill ในย่านถนนเส้นเลียบด่วนและย่านราชพฤกษ์ อีกด้วย พร้อมกันนี้ได้จัดตั้งคณะกรรมการทำงานการจัดการขยะอย่างชัดเจน โดยพนักงานแต่ละฝ่ายจะมีส่วนร่วม ที่ไม่เพียงแค่จัดการขยะภายในศูนย์การค้าฯ เท่านั้น แต่ยังมีการขยายวงออกไปสู่ชุมชนโดยรอบ และยังมีการต่อยอดโครงการกับหน่วยงานอื่นๆ อีกด้วย”