โรคอวัยวะอักเสบในเด็กที่อาจเกี่ยวข้องกับ โควิด-19 คล้าย โรคคาวาซากิ

2020-05-17 | โดย Wandeefamily | เข้าชม : 30

โรคอวัยวะอักเสบในเด็กที่อาจเกี่ยวข้องกับ โควิด-19 คล้าย โรคคาวาซากิ
โรคอวัยวะอักเสบในเด็กที่อาจเกี่ยวข้องกับ โควิด-19 คล้าย โรคคาวาซากิ

จากกรณีที่มีข่าวถึง โรคอวัยวะอักเสบในเด็ก เกิดใหม่และมีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตขึ้นแล้วในต่างประเทศ โดยมีการคาดการณ์ว่าอาจเกี่ยวข้องกับไวรัส โควิด-19 ซึ่่งมีรายงานในยุโรปและสหรัฐอเมริกาพบเด็กที่ป่วยด้วยอาการผิดปกติเกี่ยวกับภูมิต้านทานที่เชื่อมโยงกับโควิด-19 เพิ่มขึ้นภายในระยะเวลาไม่กี่สัปดาห์ ซึ่งสำนักข่าวต่างประเทศมีการรายงานว่าพบในยุโรปแล้ว 230 ราย และเสียชีวิตแล้ว 2 ราย 

โรคอวัยวะอักเสบในเด็ก ที่อาจเกี่ยวข้องกับ โควิด-19 คล้าย โรคคาวาซากิ

ซึ่งอาการดังกล่าว เป็นที่เรียกทางการแพทย์ว่าอยู่ในกลุ่มอาการอักเสบในระบบทางเดินหายใจในเด็ก Paediatric Inflammatory Multisystem Syndrome (PIMS) อาจส่งผลให้เกิดภาวะช็อค หรือลักษณะใกล้เคียงกับโรคคาวาซากิ รวมถึงมีไข้ผื่นบวม และในกรณีอักเสบรุนแรงอาจส่งผลต่อภาวะหยุดหายใจได้

โดยหากบุตรหลานมีลักษณะอาการ ไข้สูง มีผื่นขึ้นตามตัว ตาแดง ลิ้นแดง แขนขาบวมแดง ปวดท้อง อาเจียร

หรือมีอาการคล้ายกับโรคคาวาซากิในเด็ก ให้รีบพบแพทย์เพื่อรักษาและวินิจฉัยโรคทันที

โรคอวัยวะอักเสบในเด็กที่อาจเกี่ยวข้องกับ โควิด-19 คล้าย โรคคาวาซากิ

โรคคาวาซากิ (KAWASAKI DISEASE) เป็นโรคที่เกิดการอักเสบของเยื่อบุผิวหนัง หลอดเลือดและต่อมน้ำเหลือง ส่วนใหญ่จะพบในเด็ก โดยพบในเด็กชายมากกว่าเด็กหญิงเล็กน้อย สาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัด แต่สันนิษฐานว่าตามหลังการติดเชื้อ และเชื้อโรคกระตุ้นให้ร่างกายตอบสนองทางภูมิคุ้มกันผิดปกติ อาการที่พบได้บ่อยคือ มีไข้สูงเฉียบพลัน ปากแดง ตาแดง มือเท้าบวม ปลายนิ้วมือนิ้วเท้าลอกหรือลอกที่บริเวณก้น ผื่นตามร่างกาย ต่อมน้ำเหลืองที่คอโต โดยภาวะแทรกซ้อนที่มักพบคือ หลอดเลือดแดงที่เลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบโป่งพอง กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ลิ้นหัวใจอักเสบ หัวใจเต้นผิดจังหวะซึ่งภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวเป็นสาเหตุให้เกิดการเสียชีวิตได้ 

การรักษาโรคคาวาซากิ ต้องอาศัยการดูแลร่วมกันระหว่างกุมารแพทย์ทั่วไปและกุมารแพทย์โรคหัวใจ โดยผู้ป่วยที่ให้การวินิจฉัยว่าเป็นโรคคาวาซากิควรได้รับ intravenous gammaglobulin (IVIG) ในขนาดสูงเพื่อลดโอกาสการเกิดหลอดเลือดแดงที่เลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจโป่งพอง ร่วมกับการให้ aspirin

สรุปอาการ โรคคาวาซากิ เป็นโรคที่ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด อาการสำคัญคือไข้สูง ปากแดง ตาแดง มือเท้าบวมลอก ต่อมน้ำเหลืองที่คอโต และผื่นตามร่างกาย สามารถหายได้เองแต่ถ้าวินิจฉัยช้าหรือให้การรักษาไม่ถูกต้องจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นสาเหตุให้เกิดการเสียชีวิตได้ โดยภาวะแทรกซ้อนสำคัญ คือ การอักเสบของหลอดเลือดแดงเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจโป่งพอง หรืออุดตัน ทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดตามมา ดังนั้นเมื่อบุตรหลานของท่านมีอาการไข้สูงเป็นเวลาหลายวันร่วมกับมีอาการดังกล่าว ควรรีบพามาพบกุมารแพทย์โรคหัวใจเพื่อให้ได้รับตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม

ข้อมูลเรื่องโรคคาวาซากิ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อิงคนิจ  ชลไกรสุวัฒน์