สรุปปลดล็อกระยะ 3 อะไรเปิดได้บ้าง - มีการปรับเวลาเคอร์ฟิว เริ่ม 1 มิ.ย.63

2020-05-30 | โดย SandSky | เข้าชม : 41

สรุปปลดล็อกระยะ 3 อะไรเปิดได้บ้าง - มีการปรับเวลาเคอร์ฟิว เริ่ม 1 มิ.ย.63
สรุปปลดล็อกระยะ 3 อะไรเปิดได้บ้าง - มีการปรับเวลาเคอร์ฟิว เริ่ม 1 มิ.ย.63

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ มาตรการผ่อนคลาย ระยะ 3 ให้มีผล 1 มิ.ย.นี้ ซึ่งมีการ ปรับเวลาเคอร์ฟิว เป็น 23.00-03.00 น. ขยายเวลาปิดห้างสรรพสินค้าเป็น 21.00 น. และสถานที่ต่าง ๆ เริ่มให้เปิดบริการได้แต่ต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนด สรุปดังต่อไปนี้ 

สรุปปลดล็อกระยะ 3 อะไรเปิดได้บ้าง มีข้อกำหนดอะไร? 

แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ 

สรุปปลดล็อกระยะ 3 อะไรเปิดได้บ้าง - มีการปรับเวลาเคอร์ฟิว เริ่ม 1 มิ.ย.63

ภาพ : Jorge Fernández Salas@jorgefdezsalas

1. กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต ได้แก่

 • ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้ขยายเวลาเปิดไปจนถึง 21.00 น. จากเดิมเปิดได้ถึง 20.00 น.
 • ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ จำกัดพื้นที่รวมไม่เกิน 20,000 ตร.ม. เปิดได้ถึง 21.00 น. 
 • สนามพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง ต้องงดการจัดกิจกรรมที่มีคนมาชุมนุมหนาแน่น และไร้ระเบียบ
 • ร้านเสริมสวย ให้ทำสีผมเพิ่มได้ (จากเดิมระยะ 2 ให้ตัดผม) และบริการอื่นๆ ได้ แต่ต้องให้บริการไม่เกินรายละ 2 ชม. ห้ามนั่งรอในร้าน
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนวัยเรียน ให้เปิดเฉพาะเจ้าหน้าที่เข้าไปปฏิบัติงานในการจัดสรรแจกจ่ายเครื่องดื่มอาหารกลางวัน ให้ผู้ปกครองมารับกลับไปให้เด็ก ต้องจัดสถานที่ตามมาตรฐานสาธารณสุข

สรุปปลดล็อกระยะ 3 อะไรเปิดได้บ้าง - มีการปรับเวลาเคอร์ฟิว เริ่ม 1 มิ.ย.63

ภาพ : Vladimir Fedotov@fedotov_vs

2. กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพ หรือสันทนาการ ได้แก่

 • คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม สถานที่สักหรือเจาะผิวหนัง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
 • สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา นวดแผนไทย และนวดฝ่าเท้า เปิดได้แต่ต้องงด การอบตัว อบสมุนไพร อบไอน้ำแบบรวม และการนวดใบหน้า
 • สถานที่ออกกำลังกาย ฟิตเนส ให้เปิดดำเนินได้ แต่ต้องจำกัดจำนวนผู้เล่นแบบรวมกลุ่ม และงดอบตัวและอบไอน้ำแบบรวม
 • สนามกีฬา เพื่อออกกำลังกายหรือฝึกซ้อม ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล และวอลเลย์บอล ห้ามแข่งขัน ผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน 10 คน โดยไม่นับผู้เล่น
 • สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง สเก็ต หรือโรลเลอร์เบลต หรือการละเล่นอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน อนุญาตให้เฉพาะเพื่อการออกกำลังกายและการฝึกซ้อมเท่านั้น
 • สถาบันลีลาส หรือสอนลีลาศ
 • สระน้ำเพื่อการเล่นกีฬาหรือกิจกรรมทางน้ำในบึง เช่น เจ็ตสกี ไคท์เซิร์ฟ เครื่องเล่นประเภทบานาน่าโบ๊ท โดยต้องไม่เป็นการแข่งขันและจำกัดผู้เล่น
 • โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ มีผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน 200 คน เปิดเฉพาะลิเก ลำกัด การแสดงพื้นบ้าน งดการแสดงดนตรี คอนเสิร์ต
 • สวนสัตว์ หรือสถานที่จัดแสดงสัตว์ จำกัดผู้ร่วมกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่ม

อ่านประกาศฉบับเต็มได้ที่ >> www.ratchakitcha.soc.go.th