เรื่องที่ไม่ควรละเลย! 9 วัคซีนจำเป็น สำหรับนักท่องเที่ยว ก่อนออกเดินทางท่องโลก

2020-05-14 | โดย SandSky | เข้าชม : 60

เรื่องที่ไม่ควรละเลย! 9 วัคซีนจำเป็น สำหรับนักท่องเที่ยว ก่อนออกเดินทางท่องโลก
เรื่องที่ไม่ควรละเลย! 9 วัคซีนจำเป็น สำหรับนักท่องเที่ยว ก่อนออกเดินทางท่องโลก

ข้อมูลนี้มีประโยชน์สำหรับนักท่องเที่ยว ก่อนจะออกเดินทางไปท่องโลกกว้าง การเตรียมความพร้อมในเรื่องสุขภาพเธอเป็นเรื่องแรก ๆ ที่ต้องให้ความสำคัญเลยล่ะค่ะ เพราะถ้ามีปัญหาสุขภาพขึ้นมาทริปนั้นจะกลายเป็นทริปที่สร้างความเศร้าใจแทนที่จะสนุกสนาน วันดีเฮาส์ มีการฉีดวัคซีนสำหรับนักท่องเที่ยวมาแนะนำค่ะ

แนะนำ 9 วัคซีนจำเป็น สำหรับนักท่องเที่ยว

การฉีดวัคซีน แพทย์จะพิจารณให้กับนักท่องเที่ยวแต่ละคนตามความเหมาะสม โดยเช็ครายละเอียดจากข้อมูลสุขภาพ ผลการตรวจร่างกาย สถานที่หรือประเทศที่ไปท่องเที่ยว ระยะเวลาในการไปเที่ยว ตลอดจนกิจกรรมที่ทำขณะไป เพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีนก่อนท่องเที่ยวคือด่านแรก ๆ ที่ไม่ควรละเลย เพื่อสุขภาพที่พร้อมที่สุดในการไปท่องเที่ยวค่ะ

เรื่องที่ไม่ควรละเลย! 9 วัคซีนจำเป็น สำหรับนักท่องเที่ยว ก่อนออกเดินทางท่องโลก

1. วัคซีนโรคไข้เหลือง (Yellow fever vaccine)

 • ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ (WHO IHR) แนะนำให้ผู้ที่จะไปประเทศในแถบแอฟริกากลางและอเมริกาใต้ ต้องรับวัคซีนไข้เหลืองก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 • เนื่องจากประเทศดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดสูง ส่วนการรับเข็มกระตุ้นนั้นจะทำได้ทุก 10 ปี

2. วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza vaccine)

 • แนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกปี ปีละ 1 ครั้ง เนื่องจากเชื้อไข้หวัดใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์อยู่ตลอด
 • ในประเทศไทยควรฉีดวัคซีนก่อนช่วงฤดูฝน
 • สำหรับผู้เดินทางท่องเที่ยว ควรฉีดก่อนเดินทางอย่างน้อย 2 สัปดาห์

3. วัคซีนป้องกันโรคไข้ไทฟอยด์ (Typhoid vaccine)

 • แนะนำให้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้ไทฟอยด์เมื่อต้องไปในพื้นที่เสี่ยงภัยและต้องพักอาศัย หรือทำงานอยู่กับชาวพื้นเมือง
 • หรือเมื่อต้องอาศัยอยู่ในที่ที่มีสุขอนามัยที่ไม่ดีพอ อาหาร น้ำดื่มไม่สะอาด
 • พื้นที่ที่เสี่ยงต่อโรคนี้ ได้แก่ อินเดีย แอฟริกา เอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อเมริกาใต้ ตะวันออกกลาง ยุโรป และอเมริกากลาง
 • คซีนชนิดนี้จะรับเพียงเข็มเดียวและควรได้รับก่อนที่จะออกเดินทางประมาณ 1 เดือน และควรได้รับการกระตุ้นซ้ำทุก 3 ปี

เรื่องที่ไม่ควรละเลย! 9 วัคซีนจำเป็น สำหรับนักท่องเที่ยว ก่อนออกเดินทางท่องโลก

4. วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ (Hepatitis A vaccine)

 • แนะนำฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอในประชากรกลุ่มเสี่ยง
 • ได้แก่ ผู้ป่วยโรคตับเรื้อรัง เนื่องจากมีโอกาสสูงในการเกิดโรครุนแรง ผู้ประกอบอาหาร กลุ่มชายรักชาย ผู้ติดยาเสพติด หรือผู้ที่จะเดินทางไปประเทศที่มีความเสี่ยงสูง ที่มีสุขอนามัยไม่ดีพอ
 • โดยควรฉีดเพียง 2 เข็มห่างกัน 6 – 12 เดือน

5. วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B vaccine)

 • โรคไวรัสตับอักเสบบี เป็นโรคที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อเรื้อรังนำไปสู่โรคตับแข็งและมะเร็งตับได้
 • แนะนำฉีดวัคซีนประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการติดโรคนี้ ได้แก่ ผู้ติดยาเสพติด รักร่วมเพศ ผู้ป่วยโรคไตที่ทำการฟอกไต ผู้ป่วยที่รับเลือดบ่อย ผู้ที่มีคนในครอบครัวเป็นโรคนี้
 • ฉีดทั้งหมด 3 ครั้ง / ครั้งที่ 2 ห่างจากครั้งแรก 1 – 2 เดือน / ครั้งที่ 3 ห่างจากครั้งแรก 6 เดือน

6. วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies Vaccine)

 • วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป็นวัคซีนที่พบได้บ่อยถ้าต้องเดินทางไปอยู่ในประเทศที่มีสัตว์เร่ร่อนจำนวนมาก ถ้าต้องอยู่ในประเทศนั้นเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน หรือต้องทำกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการสัมผัสกับสัตว์นำโรค
 • การให้วัคซีนแบ่งให้เป็น 3 ครั้ง ครั้งที่ 2 จะแบ่งให้หลังจากรับเข็มแรก 7 วัน และครั้งที่ 3 จะรับหลังจากเข็มที่ 2 เป็นเวลา 14 – 21 วัน
 • การรับเข็มกระตุ้นหรือเข็มที่ 4 ไม่จำเป็นต่อผู้ที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ นอกเสียจากว่าเคยได้รับวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้ามานานกว่า 10 ปีแล้ว

เรื่องที่ไม่ควรละเลย! 9 วัคซีนจำเป็น สำหรับนักท่องเที่ยว ก่อนออกเดินทางท่องโลก

7. วัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น (Meningococcal vaccine)

 • นักท่องเที่ยวควรรับวัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น หากต้องอาศัยอยู่กับประชากรของประเทศซึ่งมีการระบาดเป็นเวลานาน เช่น แอฟริกาและซาอุดิอาระเบีย เป็นต้น
 • โดยผู้ที่ต้องเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ประเทศซาอุดิอาระเบียจะต้องรับวัคซีนนี้ก่อนทุกคน
 • ฉีดเพียงครั้งเดียว ก่อนออกเดินทางประมาณ 2 – 3 สัปดาห์

8. วัคซีนป้องกันอหิวาตกโรค (Cholera vaccine)

 • การให้วัคซีนป้องกันอหิวาตกโรค เป็นวัคซีนที่ผู้ที่ต้องเดินทางส่วนใหญ่ควรได้รับ
 • ส่วนมากโรคนี้จะระบาดในพื้นที่ที่ไม่สะอาดและไม่ถูกสุขลักษณะ มีน้ำที่ไม่สะอาด เช่น เขตแอฟริกา เอเชียใต้ หรือตะวันออกเฉียงใต้ เป็นต้น
 • วัคซีนชนิดนี้จะเป็นวัคซีนชนิดรับประทานแบ่งให้ 2 ครั้ง โดยให้ห่างกันในระยะเวลา 1 – 6 สัปดาห์ เด็กอายุ 2 – 6 ปี ควรได้รับ 3 ครั้ง โดยระยะห่าง 1 – 6 สัปดาห์เช่นกัน
 • ผู้รับวัคซีนต้องมั่นใจว่าได้รับวัคซีนครบถ้วนก่อนจะออกเดินทางอย่างน้อย 1 สัปดาห์

9. วัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม (Measles / Mumps / Rubella vaccine)

 • เด็กทุกคนตั้งแต่เกิดควรฉีดวัคซีนนี้
 • แต่หากยังไม่ได้รับวัคซีนนี้และต้องเดินทางไปยังประเทศที่โรคกำลังแพร่ระบาด ควรจะรับวัคซีนก่อนออกเดินทาง
 • โดยวัคซีนจะแบ่งเป็น 2 เข็ม ทั่วไปจะได้รับในเด็กอายุ 12 – 13 เดือน และเริ่มเข้าโรงเรียน
 • อย่างไรก็ตามผู้ใหญ่สามารถรับได้ 2 เข็มเช่นกัน โดยเว้นระยะห่างระหว่างเข็มเป็นเวลา 1 เดือน ควรจะได้รับเข็มที่ 2 ก่อนออกเดินทางประมาณ 2 สัปดาห์

แจกโค้ดส่วนลดที่พัก คลิกที่นี่

ข้อมูลจาก : นพ.ไพฑูรย์ บุญมา แพทย์อายุรกรรมโรคติดเชื้อ คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ

ภาพจาก : unsplash

บทความแนะนำ