ดาวน์โหลดเก็บไว้ เอกสารหนังสือเดินทางข้ามจังหวัด พร้อมบอกพิกัดขอเอกสาร

2021-01-08 | โดย SandSky | เข้าชม : 472

ดาวน์โหลดเก็บไว้ เอกสารหนังสือเดินทางข้ามจังหวัด พร้อมบอกพิกัดขอเอกสาร
ดาวน์โหลดเก็บไว้ เอกสารหนังสือเดินทางข้ามจังหวัด พร้อมบอกพิกัดขอเอกสาร

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ระบาด จึงได้มีมาตราการในการเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อความปลอดภัย สำหรับคนที่ต้องเดินทางไปทำงาน หรือมีความจำเป็นใดๆ ในการเดินทางไปยังจังหวัดที่อยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดทั้ง 5 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด และสมุทรสาคร จะต้องผ่านแนวทางการตรวจคัดกรองด่านตรวจ พร้อมีเอกสารขอเดินทางด้วย ทั้งนี้สามรรถดาวน์โหลดได้เองและไปขอตามพิกัดที่แจกได้ ไปอ่านรายละเอียดกันได้เลยค่ะ 

เอกสารหนังสือเดินทางข้ามจังหวัด ดาวน์โหลดเองได้เลย หรือจะไปขอตามพิกัดที่ให้บริการก็ได้

ย้ำอีกครั้งหากใครมีความจำเป็นต้องเดินทางไปยัง 5 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด และสมุทรสาคร ต้องผ่านแนวทางการตรวจคัดกรองด่านตรวจ พร้อมตัวอย่างแบบฟอร์มคำร้องเอกสารขอเดินทาง ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้เองที่นี่ คลิก ดาวน์โหลดไฟล์

ดาวน์โหลดเก็บไว้ เอกสารหนังสือเดินทางข้ามจังหวัด พร้อมบอกพิกัดขอเอกสาร

ดาวน์โหลดเก็บไว้ เอกสารหนังสือเดินทางข้ามจังหวัด พร้อมบอกพิกัดขอเอกสาร

พิกัด : ขอเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางพื้นที่ควบคุมสูงสุด 

ซึ่งจะแบ่งออกเป็นตามประเภทดังต่อไปนี้

- ประชาชนทั่วไป สามารถขอได้ที่ ที่ว่าการอำเภอสำนักงานเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หรือที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่
- พนักงานบริษัท ห้าง ร้าน โรงงาน ให้เจ้าของบริษัทหรือผู้จัดการ บริษัท ห้าง ร้าน หรือโรงงานเป็นผู้รับรอง
- หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้รับรอง

ทั้งนี้ ผู้มีอำนาจออกใบรับรอง เป็นผู้พิจารณาระยะเวลาให้เหมาะสมกับการขออนุญาตเดินทางในแต่ละครั้ง