3 หญิงแกร่งแห่งกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ส่งต่อพลังบวก สร้างแรงบันดาลใจ สะท้อนคุณค่าความเท่าเทียมผู้หญิงในองค์กร

2024-03-13 | โดย SandSky | เข้าชม : 25

3 หญิงแกร่งแห่งกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ส่งต่อพลังบวก สร้างแรงบันดาลใจ สะท้อนคุณค่าความเท่าเทียมผู้หญิงในองค์กร
3 หญิงแกร่งแห่งกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ส่งต่อพลังบวก สร้างแรงบันดาลใจ สะท้อนคุณค่าความเท่าเทียมผู้หญิงในองค์กร

ปัจจุบันประชากรโลกเปิดรับความหลากหลายทางสังคมที่มากขึ้น ด้วยการรับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้กับทุกคนอย่างเท่าเทียม กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ส่งเสริมความเสมอภาคของพนักงานทุกคน และเน้นย้ำความสำคัญของผู้หญิง เนื่องในวันสตรีสากล (8 มีนาคมของทุกปี) ผ่านมุมมองของ 3 หญิงเก่งแห่งกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ที่มาร่วมแบ่งปันแนวคิดเรื่องความเสมอภาคภายในสังคมที่เปิดกว้างมากขึ้น ในการยอมรับบทบาทของผู้หญิง ในมิติของการขับเคลื่อนธุรกิจและสังคม

3 หญิงแกร่งแห่งกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ส่งต่อพลังบวก สร้างแรงบันดาลใจ 

คุณพรศิริ เตชะสรรเพชร Category Management Department Manager บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความประทับใจกับบรรยากาศการทำงานในบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญกับทัศนคติและผลงาน เป็นสังคมการทำงานที่เปิดกว้างแสดงความคิดเห็นได้ โดยไม่ยึดติดในเรื่องของเพศสภาพ ด้วยผู้บริหารที่เปิดกว้างและโอกาสให้ผู้หญิงในการทำงานได้อย่างเต็มที่ โดยให้ความสำคัญกับทัศนคติ และผลงาน 

3 หญิงแกร่งแห่งกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ส่งต่อพลังบวก สร้างแรงบันดาลใจ สะท้อนคุณค่าความเท่าเทียมผู้หญิงในองค์กร

“การเปิดกว้างและการปฏิบัติกันอย่างเท่าเทียม มีส่วนทำให้คนที่มีความสามารถ มีกำลังใจมากพอที่จะทำงานให้แตกต่าง และทุ่มเทไปกับการทำงานอย่างเต็มที่ ความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับในหน้าที่การงานทุกคนสามารถทำได้ อย่าท้อถอย และหมดหวัง หรือกลัวที่จะล้มเหลวเพราะทุกความล้มเหลวจะกลายเป็นบทเรียนที่ดีของเรา และอย่าลืมที่จะลองมองหาโอกาสพัฒนาตัวเองในการทำงานปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา ทุกการเรียนรู้สร้างอนาคตที่ดีและมีคุณค่าเพิ่มมากขึ้นในอนาคต”

คุณสาวิตรี เปรมรัตนวงศ์ คุณแม่ลูกสองกับบทบาทหน้าที่ General Manager (Distribution) บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด เริ่มต้นด้วยตำแหน่ง Transport Analyst และได้ไปทำงานในส่วนของศูนย์รับจองและจัดส่งคอนกรีตที่ต่างประเทศ จนมีโอกาสได้รับผิดชอบงานระดับภูมิภาค ดูแลประเทศเวียดนาม ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ทำให้ได้เห็นมุมมองของคนทำงานที่หลากหลายและความคิดแตกต่าง พร้อมการได้รับโอกาสได้ไปคุมงานทีมที่มาจากหลายประเทศ จากประสบการณ์ทำงานประมาณ 15 ปีในบริษัทฯ จึงต้องทุ่มพลังแบบคูณสองเพื่อบริหารจัดการทั้งสองส่วนในชีวิตให้ลงตัวและประสบความสำเร็จ นอกจากนั้นการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลาย ความท้าทายจึงไม่ได้มีแค่ในหน้าที่การงานที่รับผิดชอบเท่านั้น แต่ยังมีด้านบทบาท พฤติกรรม และคุณลักษณะที่เป็นบททดสอบ 

3 หญิงแกร่งแห่งกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ส่งต่อพลังบวก สร้างแรงบันดาลใจ สะท้อนคุณค่าความเท่าเทียมผู้หญิงในองค์กร

“ผู้หญิงทุกคนมีสิทธิและโอกาสในการใช้ชีวิต และการทำงานในสายงานอาชีพต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันก็เปิดกว้างให้ผู้หญิงได้ทำงานในหลากหลายด้านมากขึ้น เราเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนมีความอดทนสูง หากคุณมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพิสูจน์ศักยภาพการทำงานของตัวเอง เก็บเอาข้อกังขามาเป็นแรงกระตุ้นในการพัฒนา เสริมสร้างพลัง เพื่อนำไปทุ่มเทกับการทำงานให้ได้อย่างเต็มที่ ก็จะประสบความสำเร็จได้ในไม่ช้าแน่นอน” 

คุณณัฐวุฒิ ลายันติ Commercial - Sales Support Officer (Industrial Services) บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด LGBTQ+ รุ่นใหม่ กล้าคิด กล้าแสดงออก ที่ได้รับโอกาสจากองค์กรในการทำงาน และได้รับโอกาสให้เรียนรู้งาน รวมทั้งพัฒนาทักษะที่หลากหลาย อบรมภาษาต่างประเทศ การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม รวมถึงการพูดคุย One-on-One กับหัวหน้างานในทุกเดือน เพื่อพูดคุยและเสนอความคิดเห็น ซึ่งคำแนะนำที่ได้สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้เป็นอย่างดี ซึ่งการเรียนรู้และพัฒนาทักษะอยู่ตลอดเวลานี้เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับตัวเองสำหรับโอกาสงานใหม่ในอนาคต 

3 หญิงแกร่งแห่งกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ส่งต่อพลังบวก สร้างแรงบันดาลใจ สะท้อนคุณค่าความเท่าเทียมผู้หญิงในองค์กร

“การเป็น LGBTQ+ นอกจากต้องทำให้คนส่วนใหญ่จะยอมรับและเปิดรับฟังความคิดเห็นแล้ว เรื่องงานก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญเช่นกัน โดยส่วนตัวแล้วการมีเพื่อนร่วมงานและสิ่งแวดล้อมที่ดี มีหัวหน้าคอยให้คำแนะนำ และมองเห็นถึงศักยภาพการทำงานเป็นส่วนสำคัญของพลังใจในการทำงาน อย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดในการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานคือ ตัวเรา ต้องเชื่อมั่นในตัวเอง กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น อย่ากลัวที่จะแตกต่าง และอย่ากดดันตัวเองจนเกินไป และหากเจอปัญหาจงจำไว้เสมอว่าทุกอุปสรรคปัญหาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ ให้รีบแก้ไขและปรับปรุงเพื่อนำไปวางแผนพัฒนาการการทำงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป” 

3 หญิงแกร่งแห่งกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ส่งต่อพลังบวก สร้างแรงบันดาลใจ สะท้อนคุณค่าความเท่าเทียมผู้หญิงในองค์กร

ทั้งนี้ คุณดวงพร บุศราวงศ์ รองประธานอาวุโส สายงานการบริหารบุคลากรและประสิทธิภาพองค์กร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) กล่าวเพิ่มเติมว่า “ตลอดระยะเวลา 55 ปีของการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาค เราเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชน โดยมีการส่งเสริมคุณค่าของความหลากหลายในองค์กรและสร้างบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียนับเป็นความมุ่งมั่นขององค์กรในการสร้างความผูกพันและการมีส่วนร่วมกับพนักงานทุกคน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการพัฒนาด้านความยั่งยืน 2573 โดยเน้นการปฏิบัติอย่างเสมอภาค ทั้งกระบวนการคัดเลือกพนักงานเข้ามาทำงาน การพัฒนาทักษะ และสนับสนุนการเติบโตในสายงานโดยไม่มีการแบ่งแยก ไปจนถึงการสร้างบรรยากาศในการทำงานที่เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้แสดงความคิดเห็น และการให้เกียรติซึ่งกันและกันในองค์กร”

3 หญิงแกร่งแห่งกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ส่งต่อพลังบวก สร้างแรงบันดาลใจ สะท้อนคุณค่าความเท่าเทียมผู้หญิงในองค์กร

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง สนับสนุนพลังจากผู้หญิงเก่งและแกร่ง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์แรงบันดาลใจขับเคลื่อนความสำเร็จในการทำงาน และการดำเนินชีวิต พร้อมส่งกำลังใจให้ผู้หญิงทุกคน ได้ร่วมสร้างแรงผลักดันสังคมสู่ความเสมอภาคอย่างเท่าเทียม และเป็นแรงขับเคลื่อนให้สังคมเปิดกว้างมากขึ้น อย่างที่ควรจะเป็น ##