หน้าฝนต้องระวัง! ไข้เลือดออกในเด็ก เสี่ยงเสียชีวิตสูงกว่าผู้ใหญ่ แนะนำวิธีป้องกันจากแพทย์

2020-07-18 | โดย SandSky | เข้าชม : 50

หน้าฝนต้องระวัง! ไข้เลือดออกในเด็ก เสี่ยงเสียชีวิตสูงกว่าผู้ใหญ่ แนะนำวิธีป้องกันจากแพทย์
หน้าฝนต้องระวัง! ไข้เลือดออกในเด็ก เสี่ยงเสียชีวิตสูงกว่าผู้ใหญ่ แนะนำวิธีป้องกันจากแพทย์

ไข้เลือดออกในเด็ก เสี่ยงเสียชีวิตสูงกว่าผู้ใหญ่ โดยเฉพาะเด็กเล็กที่อายุน้อยกว่า 1 ปี ด้วยสภาพอากาศค่อนข้างร้อนชื้นในไทยบวกกับช่วงนี้มีฝนตกบ่อย ทำให้มีน้ำขังได้มากขึ้น ส่งผลให้ลูกน้ำยุงลายเจริญเติบโตได้ดี โอกาสที่เด็ก ๆ จะเป็นไข้เลือดก็มากขึ้นด้วยเพราะโดนยุงกัด

หน้าฝนต้องระวัง! ไข้เลือดออกในเด็ก แนะนำวิธีป้องกัน ไข้เลือดออก 

กลุ่มอายุที่พบเป็นโรคไข้เลือดออกนั้นคือ กลุ่มเด็กอายุระหว่าง 10-14 ปี แต่กลุ่มอายุที่เป็นไข้เลือดออกแล้วเสี่ยงเสียชีวิตสูง คือ กลุ่มเด็กเล็กที่มีอายุน้อยกว่า 1 ปี

หน้าฝนต้องระวัง! ไข้เลือดออกในเด็ก เสี่ยงเสียชีวิตสูงกว่าผู้ใหญ่ แนะนำวิธีป้องกันจากแพทย์

วิธีป้องกันโรคไข้เลือดออกในเด็ก

วันดีเฮาส์ ขอนำคำแนะนำจาก นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ดังต่อไปนี้

เกราะคุ้มกันชั้นที่ 1

  • การป้องกันตัวเองและบุตรหลานไม่ให้ยุงกัด ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอ เช่น สวมเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ทายากันยุง ติดมุ้งลวด นอนในมุ้ง

เกราะคุ้มกันชั้นที่ 2 

  • การช่วยกันกำจัดทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ปิดฝาอุปกรณ์เก็บกักน้ำ เช่น โอ่ง ไม่ให้ยุงลายวางไข่

เกราะคุ้มกันชั้นที่ 3

  • ไปพบแพทย์เมื่อป่วยเป็นไข้ ควรติดตามอาการ และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์

หน้าฝนต้องระวัง! ไข้เลือดออกในเด็ก เสี่ยงเสียชีวิตสูงกว่าผู้ใหญ่ แนะนำวิธีป้องกันจากแพทย์

เกราะคุ้มกันเสริม

  • แนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกในเด็กอายุตั้งแต่ 9 ปี จนถึงผู้ใหญ่อายุ 45 ปี ที่เคยป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วเท่านั้น!!

ทั้งนี้เป็นช่วงเปิดเทอมด้วย โรงเรียนต่าง ๆ ต้องช่วยกันสอดส่องดูแล อย่าให้มีน้ำขังโดยเด็ดขาด เพราะจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงให้มากัดเด็ก ๆ ได้ 

ที่มา : กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข