วัคซีนที่แนะนำ สำหรับผู้ใหญ่ ช่วยลดโอกาสการติดเชื้อ โควิด-19

2020-05-12 | โดย Wandeefamily | เข้าชม : 48

วัคซีนที่แนะนำ สำหรับผู้ใหญ่ ช่วยลดโอกาสการติดเชื้อ โควิด-19
วัคซีนที่แนะนำ สำหรับผู้ใหญ่ ช่วยลดโอกาสการติดเชื้อ โควิด-19

ในช่วงที่โรคระบาดโควิด-19 ยังไม่มียาที่สามารถรักษาโรคได้โดยตรงและยังไม่สามารถผลิตวัคซีนออกมาได้ทันท่วงทีเพื่อรับมือการระบาดได้นั้น มีคำแนะนำทางแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวกับการติดเชื้อ ได้ให้คำแนะนำว่า ในกรณีที่ผู้เข้าข่ายเสี่ยงต่อการติดเชื้อและยังมีความเสี่ยงว่าจะมีอาการหนักได้ โดยเฉพาะในผู้สูงอายุควรฉีดวัคซีนบางตัวที่ส่งผลเกี่ยวข้องโดยตรงและมีความสัมพันธ์ต่อการติดเชื้อ ดังนี้

วัคซีนที่แนะนำ สำหรับผู้ใหญ่

ช่วยลดโอกาสการติดเชื้อ โควิด-19

- วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ควรฉีด 1 เข็มทุกปี เพราะวัคซีนไข้หวัดใหญ่จะครอบคลุมผลเพียงแค่ 1 ปีเท่านั้น แนะนำกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป และในผู้ที่มีน้ำหนักมาก และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง

- วัคซีนป้องกันปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมค็อกคัส โดยเฉพาะในผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปที่ไม่เคยได้วัคซีนมาก่อน แนะนำให้ฉีดวัคซีนชนิดคอนจูเกต 13 สายพันธุ์ 1 เข็ม ตามด้วยชนิดพอลิแซ็กคาไรด์ 23 สายพันธุ์ 1 เข็ม โดยทิ้งระยะห่างกัน 1 ปี แนะนำสำหรับผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง เช่น โรคปอด โรคหัวใจ ไตวาย และเบาหวาน

ประโยชน์ของการฉีดวัคซีน ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ 100% แต่ก็ช่วยลดโอกาสการเกิดการติดเชื้อร่วมกับโควิด-19 ได้ เพราะโรคไข้หวัดใหญ่ และโรคปอดอักเสบ เป็นโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจที่มีอาการคล้ายโควิด-19 ซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสนในการวินิจฉัยโรค และทำให้การรักษาล่าช้า รวมถึงยังช่วยลดความรุนแรงของโรคที่อาจเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้

วัคซีนที่แนะนำ สำหรับผู้ใหญ่ ช่วยลดโอกาสการติดเชื้อ โควิด-19

ราคาวัคซีนที่แนะนำ

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยปกติอยู่ที่เข็มละประมาณ 450 บาทต่อการฉีด 1 ครั้ง แต่ในปัจจุบันสามารถไปรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ฟรี ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2563 ที่สถานพยาบาลของรัฐ และเอกชนที่ร่วมโครงการหลักปะกันสุขภาพแห่งชาติ อ่านต่อคลิก

วัคซีนป้องกันปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมค็อกคัส ชนิดคอนจูเกต 13 สายพันธุ์ราคาประมาณ 3,000 บาท  และวัคซีน ชนิดพอลิแซ็กคาไรด์ 23 สายพันธุ์ ราคาประมาณ 2,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานพยาบาลแต่ละแห่งในการให้บริการ

ที่มาข้อมูลจากโรงพยาบาลรามาธิบดี

CR : Photo by jcomp freepik