คู่มือสู้โควิดในชีวิตจริง วิธีการดูแลตนเอง ด้วยภาพประกอบเข้าใจง่าย โหลดฟรี - สสส.

2020-05-04 | โดย Wandeelife | เข้าชม : 92

คู่มือสู้โควิดในชีวิตจริง วิธีการดูแลตนเอง ด้วยภาพประกอบเข้าใจง่าย โหลดฟรี - สสส.
คู่มือสู้โควิดในชีวิตจริง วิธีการดูแลตนเอง ด้วยภาพประกอบเข้าใจง่าย โหลดฟรี - สสส.

สสส. เปิดตัว "คู่มือ มนุษย์โควิด ตอน เปิดเมืองให้ป(ล)อด" คู่มือที่เป็นตัวช่วยหนึ่งของการแก้ไขปัญหาซับซ้อน ให้ได้ผลอย่างยั่งยืน ในแบบในการดำเนินชีวิตวิถีใหม่อย่างเข้าใจง่าย (New Normal) นำเสนอแนวทางป้องกันตนเองให้ห่างจากโรค วิธีการดูแลตนเอง การประเมินสุขภาพ อาการของคนที่เสี่ยงเป็นมนุษย์โควิด ฯลฯ ในรูปแบบอินโฟกราฟิก จำนวน 34 หน้า (ไฟล์ PDF) มีภาพประกอบทุกขั้นตอน ที่ สสส. หวังอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้ จะเป็นแนวทางดำเนินวิถีชีวิตใหม่ "ชีวิตดี เริ่มที่เรา"

คู่มือสู้โควิดในชีวิตจริง

“มนุษย์โควิด ตอน เปิดเมืองให้ป(ล)อด”

คู่มือที่ใช้ได้ในชีวิตจริง แนะวิธีป้องกันความเสี่ยง - ดูแลตนเอง - ประเมินสุขภาพ - อาการของมนุษย์โควิด ปลอดภัยในร้านอาหาร นั่งแท็กซี่ เพิ่มทางเลือกปรับตัวชีวิตวิถีใหม่ ชีวิตดี เป็นการนำศาสตร์ของการคิดเชิงออกเเบบ เเละการคิดเชิงระบบมาร่วมสร้างต้นเเบบ บนพื้นฐานความรู้ด้านระบาดวิทยา รวบรวมองค์ความรู้ กลั่นกรอง เเล้วนำข้อมูลมาสื่อสาร โดยเน้นการใช้ชีวิตจริง

ดูแล-ป้องกันตนเอง

4 ลดเสี่ยง ปกป้องตนเองให้ห่างจากโรค

คู่มือสู้โควิดในชีวิตจริง วิธีการดูแลตนเอง ด้วยภาพประกอบเข้าใจง่าย โหลดฟรี - สสส.

Download ไฟล์ PDF ได้ที่ https://drive.google.com

วิธีการดูแลตนเอง 

คู่มือสู้โควิดในชีวิตจริง วิธีการดูแลตนเอง ด้วยภาพประกอบเข้าใจง่าย โหลดฟรี - สสส.

การประเมินสุขภาพ

คู่มือสู้โควิดในชีวิตจริง วิธีการดูแลตนเอง ด้วยภาพประกอบเข้าใจง่าย โหลดฟรี - สสส.

เปิดเมืองให้ปลอดโรค แบบ

"เจ๊เจ้าของร้าน ต้องสู้ชีวิต"

คู่มือสู้โควิดในชีวิตจริง วิธีการดูแลตนเอง ด้วยภาพประกอบเข้าใจง่าย โหลดฟรี - สสส.

ก่อนลูกค้าเข้าร้าน

คู่มือสู้โควิดในชีวิตจริง วิธีการดูแลตนเอง ด้วยภาพประกอบเข้าใจง่าย โหลดฟรี - สสส.

ระหว่างอยู่ในร้าน

คู่มือสู้โควิดในชีวิตจริง วิธีการดูแลตนเอง ด้วยภาพประกอบเข้าใจง่าย โหลดฟรี - สสส.

ระหว่างปรุงอาหาร

คู่มือสู้โควิดในชีวิตจริง วิธีการดูแลตนเอง ด้วยภาพประกอบเข้าใจง่าย โหลดฟรี - สสส.

ระหว่างการซื้อ การขาย

คู่มือสู้โควิดในชีวิตจริง วิธีการดูแลตนเอง ด้วยภาพประกอบเข้าใจง่าย โหลดฟรี - สสส.

ระหว่างการคิดเงิน

คู่มือสู้โควิดในชีวิตจริง วิธีการดูแลตนเอง ด้วยภาพประกอบเข้าใจง่าย โหลดฟรี - สสส.

หลังลูกค้าออจากร้าน

คู่มือสู้โควิดในชีวิตจริง วิธีการดูแลตนเอง ด้วยภาพประกอบเข้าใจง่าย โหลดฟรี - สสส.

เปิดเมืองให้ปลอดโรค แบบ

"ช่างตัดผม ไม่ได้ตัด"

คู่มือสู้โควิดในชีวิตจริง วิธีการดูแลตนเอง ด้วยภาพประกอบเข้าใจง่าย โหลดฟรี - สสส.

ก่อนเข้าร้านช่าง

คู่มือสู้โควิดในชีวิตจริง วิธีการดูแลตนเอง ด้วยภาพประกอบเข้าใจง่าย โหลดฟรี - สสส.

ระหว่างช่างตัดผม

คู่มือสู้โควิดในชีวิตจริง วิธีการดูแลตนเอง ด้วยภาพประกอบเข้าใจง่าย โหลดฟรี - สสส.

ออกจากร้านช่างตัดผม

คู่มือสู้โควิดในชีวิตจริง วิธีการดูแลตนเอง ด้วยภาพประกอบเข้าใจง่าย โหลดฟรี - สสส.

คู่มือสู้โควิดในชีวิตจริง

สำหรับการใช้บริการวินมอเตอร์ไซด์

คู่มือสู้โควิดในชีวิตจริง วิธีการดูแลตนเอง ด้วยภาพประกอบเข้าใจง่าย โหลดฟรี - สสส.

ก่อนซ้อนท้ายพี่วิน (สำหรับผู้โดยสาร)

คู่มือสู้โควิดในชีวิตจริง วิธีการดูแลตนเอง ด้วยภาพประกอบเข้าใจง่าย โหลดฟรี - สสส.

ระหว่างเดินทาง (สำหรับผู้โดยสาร)

คู่มือสู้โควิดในชีวิตจริง วิธีการดูแลตนเอง ด้วยภาพประกอบเข้าใจง่าย โหลดฟรี - สสส.

หลังซ้อนพี่วิน (สำหรับผู้โดยสาร)

คู่มือสู้โควิดในชีวิตจริง วิธีการดูแลตนเอง ด้วยภาพประกอบเข้าใจง่าย โหลดฟรี - สสส.

สำหรับพี่วินมอเตอร์ไซด์

คู่มือสู้โควิดในชีวิตจริง วิธีการดูแลตนเอง ด้วยภาพประกอบเข้าใจง่าย โหลดฟรี - สสส.

หลังจากผู้โดยสารลงจากรถ (สำหรับวินมอเตอร์ไซด์)

คู่มือสู้โควิดในชีวิตจริง วิธีการดูแลตนเอง ด้วยภาพประกอบเข้าใจง่าย โหลดฟรี - สสส.

การเดินทางกับแท็กซี่

คู่มือสู้โควิดในชีวิตจริง วิธีการดูแลตนเอง ด้วยภาพประกอบเข้าใจง่าย โหลดฟรี - สสส.

ก่อนขึ้นรถแท็กซี่ (สำหรับผู้โดยสาร)

คู่มือสู้โควิดในชีวิตจริง วิธีการดูแลตนเอง ด้วยภาพประกอบเข้าใจง่าย โหลดฟรี - สสส.

ระหว่างการเดินทาง (สำหรับผู้โดยสาร)

คู่มือสู้โควิดในชีวิตจริง วิธีการดูแลตนเอง ด้วยภาพประกอบเข้าใจง่าย โหลดฟรี - สสส.

หลังลงรถแท็กซี่ (สำหรับผู้โดยสาร)

คู่มือสู้โควิดในชีวิตจริง วิธีการดูแลตนเอง ด้วยภาพประกอบเข้าใจง่าย โหลดฟรี - สสส.

ก่อนรับผู้โดยสาร (สำหรับคนขับแท็กซี่)

คู่มือสู้โควิดในชีวิตจริง วิธีการดูแลตนเอง ด้วยภาพประกอบเข้าใจง่าย โหลดฟรี - สสส.

ระหว่างส่งผู้โดยสาร (สำหรับคนขับแท็กซี่)

คู่มือสู้โควิดในชีวิตจริง วิธีการดูแลตนเอง ด้วยภาพประกอบเข้าใจง่าย โหลดฟรี - สสส.

หลังส่งผู้โดยสาร (สำหรับคนขับแท็กซี่)

คู่มือสู้โควิดในชีวิตจริง วิธีการดูแลตนเอง ด้วยภาพประกอบเข้าใจง่าย โหลดฟรี - สสส.

การใช้บริการรถไฟฟ้า BTS , MRT

คู่มือสู้โควิดในชีวิตจริง วิธีการดูแลตนเอง ด้วยภาพประกอบเข้าใจง่าย โหลดฟรี - สสส.

ก่อนขึ้นรถไฟฟ้า

คู่มือสู้โควิดในชีวิตจริง วิธีการดูแลตนเอง ด้วยภาพประกอบเข้าใจง่าย โหลดฟรี - สสส.

ระหว่างอยู่บนรถไฟฟ้า

คู่มือสู้โควิดในชีวิตจริง วิธีการดูแลตนเอง ด้วยภาพประกอบเข้าใจง่าย โหลดฟรี - สสส.

ออกจากรถไฟฟ้า

คู่มือสู้โควิดในชีวิตจริง วิธีการดูแลตนเอง ด้วยภาพประกอบเข้าใจง่าย โหลดฟรี - สสส.

คู่มือฯ โดย ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. ร่วมกับ เครือข่าย THAI SAFE NERWORK บริษัท ลูกคิด (Lukkid) จำกัด Thailand Development Research Institute (TDRI) บริษัท สคูลดิโอ จำกัด และ Eureka Global

พร้อมคณะที่ปรึกษา นพ.คำนวน อึ้งชูศักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. ผศ.ดร.นพ.บวรศม ลีระพันธ์ คณะเเพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมด้วย ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล รศ.ดร.พนิต ภู่จินดา ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มาหวิทยาลัย และผู้เเทนหอการค้าไทย

คู่มือสู้โควิดในชีวิตจริง วิธีการดูแลตนเอง ด้วยภาพประกอบเข้าใจง่าย โหลดฟรี - สสส.

บทความแนะนำ